Hometown Tax

Furusato
choice
Rakuten Furunavi ANA Furusato
pallet
Furusato
Honpo
Satofuru
Morioka city
Shizukuishi town
Yamada town
Shiwa town

Takizawa city
Under construction
Kanegasaki town
Noda village